+370 45 444888 ofisas@amgsecurity.lt

APIE SAUGOS TARNYBĄ „AMG SECURITY“

„AMG SECURITY“, UAB įregistruota 2009 m. balandžio 09 d. Kompanijos veiklos pagrindą sudaro fizinės ir elektroninės apsaugos paslaugų teikimas. Svarbiausi veiksniai, padedantys mums įgyvendinti užsibrėžtus tikslus – mūsų darbuotojų profesionalumas ir jų atsakomybė už įmonės įsipareigojimus, įsiklausymas į kiekvieno kliento lūkesčius, labiausiai individualaus kliento poreikius atitinkančių paslaugų teikimas. Vykdydami užsakovų pageidavimus mes įsipareigojame juos atlikti laiku, legaliai ir kokybiškai.

2009 m. birželio 08 d. įmonei suteikta licencija Nr. 000573 ginkluotai asmens ir turto saugai, o savo veiklą „AMG SECURITY“, UAB apdraudė civilinės atsakomybės sutartimi 250 000 eurų kiekvienam draudiminiam įvykiui.

Bendradarbiavimas – vienas atsakingiausių „AMG SECURITY“, UAB veiklos uždavinių. Branginame abipusį supratimą ir pasitikėjimą tarp klientų bei verslo partnerių, siekiame atviro ir sąžiningo bendravimo. Jaučiame atsakomybę klientams už teikiamų paslaugų kokybę bei verslo partneriams – už prisiimtų įsipareigojimų laikymąsi.

„AMG SECURITY“, UAB saugo:

  • administracinius pastatus, verslo centrus;
  • ofisus;
  • sandėlius;
  • teritorijas, statybų aikšteles;
  • gamyklas;
  • mokymo įstaigas;
  • spaustuves;
  • koncertus, renginius, įmonių vakarėlius;
  • bei vykdo kito pobūdžio užsakymus.

Dirbame visoje Lietuvoje.

 

„AMG SECURITY“ TEIKIAMOS PASLAUGOS:

Techninė objektų apsauga (pajungimas į pultą)

tai nuolatinis saugomame objekte įrengtos signalizacijos siunčiamų signalų stebėjimas ir atitinkamas reagavimas, gavus signalizacijos sistemos suveikimo signalą.

Fizinė objektų apsauga

fizinę objektų apsaugą vykdo uniformuoti, pagal aplinkybes – neuniformuoti profesionalūs  apsaugos darbuotojai. Jie užtikrina objekte nustatytą tvarką, saugumą ir viešąją rimtį, reaguoja į pavojaus signalus, sulaiko nustatytos objekte tvarkos pažeidėjus, taiko prevencijos nuo vagysčių priemones bei vykdo kitas funkcijas, susijusias su objekto apsauga. Pagal būtinybę ir pageidavimus apsaugos darbuotojai gali būti ginkluoti šaunamuoju ginklu arba tik specialiosiomis  priemonėmis (guminė lazda, dujų balionėlis, antrankiai).

Patruliavimas, nuolatinis ir/ ar periodinis

tai kliento objekto (pastatų, teritorijos, sargų) patikrinimas pagal tam tikrą, su klientu suderintą, laiko grafiką.

Apsauginės signalizacijos namams ir įmonėms

projektavimas, montavimas ir priežiūra.

Vaizdo stebėjimo ir praėjimo kontrolės sistemos

projektavimas, montavimas ir priežiūra.

Konsultacijos apsaugos organizavimo bei tobulinimo klausimais

iškilus su apsauga susijusiams klausimams, prašome kreiptis į „AMG Security“ darbuotojus, kurie Jums suteiks nemokamą konsultaciją.

replica rolex watches for sale